ODTÜ Eğitim Fakültesi Web Sitesi için Bilgi Toplama Çalışmaları

Information Gathering Study for METU Faculty of Education Web Site

Fakülte Mensupları Hakkında Bilgiler
Information about Faculty Personnel

Aşağıda size uygun olan seçenekleri seçip Devam butonuna basınız.

Please select the options suiting you and press Continue.

1. Akademik personelim.

         I am an academic personnel.
    İdari personelim.

         I am a manegarial personnel.
 

2. Bilgilerimi ilk defa gireceğim.

         I will enter my information for the first time.
    Bilgilerimi daha önce girdim. Değişiklik yapmak istiyorum.

         I have entered my information before. I would like to modify my information.


 

FEDU Home | Departments | News & Events | Faculty & Staff | Alumni & Friends | About FEDU | Office of the Dean METU Home