ULUSAL DERGİLERİ DEĞERLENDİRME
ÖLÇÜTLERİ

(FYK- 17 Kasım 2005)

Ulusal dergilerin A ve B kategorisinde olabilmesi için hakemli olması ve makalelerin hakemlere isimsiz gönderilip değerlendirilmesi (blind review) ve en az iki hakem tarafından incelenmesi gereklidir. A ve B kategorilerinin dışında kalan tüm ulusal hakemli dergiler C kategorisi olarak kabul edilir.

Ulusal dergilerin aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilmesi önerilmektedir.

  1. Derginin sürekliliği

a. Dergi kaç yıldır çıkıyor?

A kategorisi: 5 yıl ve daha fazla
B kategorisi: 3 – 4 yıl

b. Derginin A ve B kategorisinde olabilmesi için senede en az bir sayı çıkartması gereklidir. Bir yıl kesintiye uğrayan dergiler, sayı birleştirmişlerse kategori değişikliğine uğramaz.

  1. Hakemlerin çeşitliliği

Derginin A veya B kategorisinde olabilmesi için, son bir yıl içinde çıkan sayılarında belirtilen hakem ve danışma kurullarının en az beş farklı kurumdan olması ve  dergide yayınlanacak yazıların en az iki hakeme gönderilmesi gereklidir.

  1. Yazarların çeşitliliği

Derginin A veya B kategorisinde olabilmesi için, özel sayıların dışında, son bir yıl içinde çıkan sayılarında yazarların en az 2/3 ünün kurum dışından olması gereklidir.

  1. Makale sayısı

Derginin A veya B kategorisinde olabilmesi için, özel sayıların dışında, son bir yıl içinde çıkan sayılarında yer alan yazıların tümünün bilimsel nitelikli yazılar olması gereklidir.

ULUSAL DERGİ DEĞERLENDİRME FORMU

Ulusal dergilerin A ve B kategorisinde olabilmesi için hakemli olması ve makalelerin hakemlere isimsiz gönderilip değerlendirilmesi (blind review) ve en az iki hakem tarafından incelenmesi gereklidir. A ve B kategorilerinin dışında kalan tüm ulusal hakemli dergiler C kategorisi olarak kabul edilir.

1.   Dergi hakemli mi?

Evet                                        Hayır

2.   Dergi kaç yıldır çıkıyor?

a. 5 yıl ve daha fazla ______________________

b. 3-4 yıl ______________________

c. 3 yıldan az  ______________________

3.     Dergide yayınlanacak yazılar kaç hakem tarafından değerlendiriliyor?

           1             2            3          3'den fazla

4.     Makaleler hakemlere isimsiz olarak gönderiliyor mu? (“Blind review” yapılıyor
mu?)

Evet                                        Hayır

5.   a. Derginin senede en az bir sayısı çıkmış mı?

Evet                                        Hayır

b. Eğer senede bir sayı çıkmamışsa, eksik sayı bir sonraki sayı ile birleştirilmiş mi?

Evet                                        Hayır

 6.  Hakem ve danışma kurullarının üyeleri en az 5 farklı kurumdan mı?

Evet                                       Hayır

  1. Özel sayılar dışında, yazarların en az 2/3 ü kurum dışından mı?

Evet                                       Hayır

  1. Özel sayılar dışında, dergide yayınlanan yazıların tümü bilimsel nitelikli yazılardan oluşmakta mıdır?

Evet                                       Hayır

FORMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.    Soru:   Yanıt “Hayır” ise dergi değerlendirmeye alınmaz.

3.   Soru: Yanıt 1 ise dergi C kategorisinde kabul edilir.

4, 5, 6 , 7 ve 8. soruların yanıtı “Evet” ise ve dergi en az 5 yıldır çıkıyorsa dergi A kategorisinde kabul edilir.

4, 5, 6, 7 ve 8. soruların yanıtı “Evet” ise ve dergi en az 3 yıldır çıkıyorsa dergi B kategorisinde kabul edilir.

4, 5, 6, 7 ve 8. soruların yanıtı “Evet” ise ve dergi 3 yıldan az bir süredir çıkıyorsa dergi C kategorisinde kabul edilir.

4, 5, 6, 7 veya 8. sorulardan herhangi birinin yanıtı “Hayır” ise dergi C kategorisinde kabul edilir.