1) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin Öğretmenlik Sertifika Programlarına İlişkin Görüşü.

2) Danıştay'ın Konu ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı.