SOSYAL BİLİMLER ULUSAL A,B ve B GRUBU ADAY DERGİ LİSTESİ
 
   
A GRUBU B GRUBU B GRUBU ADAY
Amme İdaresi Dergisi Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Tasarım ve Kuram (Mimar Sinan) Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi A.Ü. Tarih Araştırmaları Dergisi Gazi Sanat Dergisi (Gazi Üniversitesi)
Belleten  Arkeoloji ve Sanat XXI
Boğaziçi Journal  Arredamento Mimarlık Domus-M
Çoçuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Avrasya Etüdleri Dergisi A-Z (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Dilbilim Araştırmaları  Çağdaş Yerel Yönetimler Planlama
Eğitim Araştırmaları (Eurasian Journal of Educational Research)  Cogito Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi
Eğitim ve Bilim Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
Eğitim Yönetimi Defter                                                     Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Düşünen Adam Uygulama ve araştırma Merkezi 
H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi Ekonomik Yaklaşım Kadın Araştırmaları Dergisi
H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi Erdem   
H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi Felsefe Tartışmaları
ISE Review İnsan Hakları Yıllığı/ Turkish Yearbook of Human Rights
Kültür - İletişim Kriz Dergisi
Sosyal Bilimler Dergisi Mürekkep
H.Ü. İİBF Dergisi Olba
New Perspectives On Turkey Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Osmanlı Araştırmaları Dergisi
Nüfus Bilim Dergisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
ODTÜ Gelişme Dergisi Perceptions
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
Türk Psikoloji Dergisi Spor Araştırmaları Dergisi
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Toplum ve Bilim
Yapı Kredi Economic Review Toplum ve Hekim
3 P: Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Türk Dünyası İnceleme Dergisi 
Türk Piskiyatri Dergisi  Türk Piskoloji Yazıları
İlköğretim Online Turkish Public Administration Annual 
Turkish Review of Balkan Studies 
Turkish Review of Middle East Studies 
Vakıflar Dergisi
Verimlilik Dergisi
Yapı (YEM)