MEB LOGO

V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE
MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ
ODTÜ LOGO   
Çağrı
Konular
Sunu Türleri   
 - Bildiri
 - Poster
 - Panel
 - Mini Sempozyum
 - Yuvarlak Masa Toplantısı
 - Eğitim Semineri 
 - İşlik
Başvuru
 - Başvuru ve Değerlendirme
 - Başvurularda Bulunması 
   Gereken Ek Bilgiler
 - Başvuru Formu
Kılavuzlar
 - Özet Hazırlama Kuralları
 - Poster Hazırlama ve Sunma Kuralları
 - Etkili Poster Tasarımı 
 - Tam Metin Hazırlama Kuralları 
 - Özet Örnekleri
Kayıt
 - Kongre Kayıt Ücretleri
 - Kayıt Ücretinin İçerdiği Hizmetler
 - Ödeme Bilgileri
Konaklama ve Ulaşım
Kurullar
 - Danışma Kurulu
 - Düzenleme Kurulu
 - Bilim Kurulu
Önemli Tarihler
 - 15 Nisan 2002 
 - 15 Temmuz 2002 
 - 16 Eylül 2002
 - 18 Eylül 2002
Program
Özetler
Katılımcılar
Bildiriler Kitabı
Sponsorlar
İletişim
| Ana Sayfa > Bildiriler Kitabı


Aşağıdaki bildiriler Adobe PDF dosya formatındadır. Adobe PDF dosyalarının görüntülenebilmesi ve yazdırılabilmesi için Adobe Web sitesinden ücretsiz indirilebilecek Adobe Acrobat Reader yazılımına gereksinim vardır.

 

İÇİNDEKİLER*
*Bildiriler her alt başlık içinde birinci yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralıdır.

  
ASTRONOMİ EĞİTİMİ SAYFA
Panel  
Fen Bilimleri Çerçevesinde Astronomi Eğitim-Öğretimi
Dursun KOÇER, Zeynel TUNCA, Hulusi GÜLSEÇEN, Füsun LİMBOZ, Sevinç GÜLSEÇEN
1

 

  
BİYOLOJİ EĞİTİMİ
Posterler  
Biyoloji Eğitiminde Yeni Gelişmeler
Özge AYTAÇ, Gülşah AŞILIOĞLU
2
Biyoloji Sınıfındaki Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Biyolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisi
Sibel TELLİ, Jale ÇAKIROĞLU

5
Bildiriler ^
Çoklu Zeka Kuramına Göre Geliştirilen Ekoloji Ünitesinin, 9. Sınıf Öğrencilerinin Ekoloji Başarısına ve Tutumlarına Olan Etkileri
Zuhal AŞCI, Hüsniye DEMİRCİOĞLU

7
Lise Biyoloji Laboratuvarlarında "İşbirlikli Öğrenme" Yönteminin Tutum ve Başarıya Etkisi
Melek ALTIPARMAK, Mahmure NAKİBOĞLU

9
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sera Gazları ve Global Isınma ile İlgili Anlama Düzeyleri ve Hatalı Kavramlar
Mehmet BAHAR, Fatih AYDIN

10
Orta Öğretim Biyoloji Derslerinin Biyolojik Nedenselliğe Dayalı Olarak İşlenmesi
Hasan Güner BERKANT
13
Örnek Olaya Dayalı Öğrenim Yönteminin, Öğrenme Stillerinin ve Cinsiyetin, Lise Öğrencilerinin Üst Düzey Öğrenme Yeteneklerine, Biyoloji Dersine Karşı Tutumlarına ve Performanslarına Etkisi
Özlem Sıla ÇAKIR, Giray BERBEROĞLU, Doğan ALPSAN, Celile UYSAL


14
Öğrencilerin Biyoloji Konularının Tekrar Edilmesinde Bir Araç Olarak Kavram Haritası Tekniğini Kullanmaya Karşı Tutumları
Atilla ÇİMER, Sabiha ODABAŞI ÇİMER

16
Üniversite Öğrencilerinin Biyoloji Laboratuvarında Mikroskop Çalışmaları İle İlgili Alternatif Kavramları
Musa DİKMENLİ, Lütfullah TÜRKMEN, Osman ÇARDAK

17
Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Biyoloji Öğretiminin Analizi
Gülay EKİCİ
18
Biyoloji Öğretmenlerinin Sınıf Dışı Öğretim Yöntemlerini Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi
Gülay EKİCİ

19
Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Gülay EKİCİ

20
Lise 2 Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Kazandıkları Bilgilerini Güncel Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri
İlknur ENGİNAR, Arzu SAKA, Ertuğrul SESLİ

21
Konya İli Lise Öğrencilerinde Osmoz Ve Difüzyon Konusundaki Kavram Yanılgıları
Muhsin KONUK, Selda KILIÇ
22
Orta Öğretimde Fotosentez Konusunun İşlenişinin Değerlendirilmesi: Bir Örnek Olay Çalışması
Sacit KÖSE, Alipaşa AYAS, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Bayram COŞTU

23
Aktif Öğrenmede Bir Grup Tartışması Yöntemi Olarak Beyin Fırtınası
Mahmure NAKİBOĞLU, Melek ALTIPARMAK
25
Lise Biyoloji Öğretim Programı Uygulamasında Öğretmen Rolü
Ebru ÖZTÜRK, Hüsniye DEMİRCİOĞLU
26
Lise Biyoloji Ders Programındaki Canlıların Temel Bileşenleri Ünitesindeki “Proteinler Ve Enzimler” Konularına Yönelik Rehber Materyal Geliştirilmesi Ve Uygulanması
Raziye ÖZTÜRK ÜREK, Hülya AYAR KAYALI, Leman TARHAN

27
Problem Tabanlı Öğretim Yaklaşımı ile DNA, Gen ve Kromozom Kavramlarının Öğrenilmesi
Ganime Aydın PARİM, Fatma ŞAHİN

28
Biyoloji Öğretiminde Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi ve Uygulanması
Arzu SAKA, Ali Rıza AKDENİZ, İlknur ENGİNAR
29
Öğrencilerin “Omurgalı-Omurgasız Canlılar” ile İlgili Görüşlerinin Yaşlara Göre Değişimi
Arzu SAKA, Alipaşa AYAS, İlknur ENGİNAR

30
Lise Öğrencilerinin Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
Lütfullah TÜRKMEN, Osman ÇARDAK, Musa DİKMENLİ

34
Biyoloji Derslerinde Verimlilik ve Teknoloji Kullanımı
Arzu YILDIRIM, Rıdvan KETE
36
   
ÇEVRE EĞİTİMİ ^
Bildiriler  
İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Çevreye Yararlı Davranışların Araştırılması
Sinan ERTEN
42
Fen Eğitiminde Öğrencilerin Çevre ve Çevre Koruma Projesi Hazırlamasına Yönelik Bir Çalışma
İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Nuray CİNGÖR

45
    
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ^
Panel
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar
Yahya TÜRKELİ, Ayhan AYDIN, Fitnat KAPTAN, Gülşen BAĞCI KILIÇ,
Hünkar KORKMAZ
47
Posterler
Fen Öğretiminde Soru Cevap Tekniği ile Analoji Tekniğinin Karşılaştırılması
Fitnat KAPTAN, Belma ARSLAN
48
Problem Çözme ve Düz Anlatım Yönteminin Kalıcılığa ve Öğrencilerin Erişi Düzeylerine Etkisinin Karşılaştırılması
Fitnat KAPTAN, Funda ASLAN, Sevilay ATMACA

49
Fen Öğretiminde Beyin Fırtınası Tekniğinin Öğrenci Yaratıcılığına Etkisi
Fitnat KAPTAN, Funda KUŞAKÇI
50
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yeni Fen Bilgisi Programına Yönelik Düşünceleri
Ayşe SAVRAN, Jale ÇAKIROĞLU, Özlem ÖZKAN
51
2001-2002 Öğretim Yılında Uygulanan İlköğretim 2. Kademe Fen Bilgisi Müfredatlarının Müspet Ve Menfi Noktaları
Funda SEMENDEROĞLU

52
Bildiriler ^
Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Kavram Haritası Çizilerek Değerlendirilmesi
Orhan AKINOĞLU, Ayla GÜRDAL, Fatma ŞAHİN
54
İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Eğitiminde Materyal Kullanımı
Burhan AKPINAR, Mehmet TURAN
55
Bilimsel Süreçlerin Kazanımına Yönelik Bir Program Çalışması
Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU
56
Fen Bilgisi Dersi Genetik Ünitesindeki “Hücrede Yapı Ve Canlılık Olaylarının Yönetimi Nasıl Sağlanır?” Konusunun Öğretiminde Rehber Materyal Geliştirilmesi Ve Uygulanması
A.Ruhşah AŞAN, Leman TARHAN

57
Yapısalcı Kurama Örnek Bir Uygulama
Hilal AŞKAR AKTAMIŞ, Ömer ERGİN, Ercan AKPINAR
58
İlköğretimde Kullanılan Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi
Şule AYCAN, Ümit KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI
60
Periyodik Cetvelin ve Elementlerin Tombala Oyun Tekniği ile Öğretimi ve Bellekte Kalıcılığının Saptanması
Şule AYCAN, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI, Ümit KAYNAR

61
Kavram Haritalarının Optik Konularına Uygulamaları
Hakan Şevki AYVACI, Yasemin DEVECİOĞLU
62
Dünyada ve Türkiye'de Fen Öğretimi (TIMMS-R)
Gülşen BAĞCI KILIÇ
63
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretim Programında Kavramların Veriliş Sırasının İrdelenmesi
Gülşen BAĞCI KILIÇ
64
Okul Öncesi ve İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Canlı ve Cansız Nesneler ile İlgili Alternatif Düşünce Kalıpları
Mehmet BAHAR, Seviye CİHANGİR, Özlem GÖZÜN

65
Türkiye Genelinde Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisindeki Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin İncelenmesi
Giray BERBEROĞLU, Fitnat KAPTAN, Ömer KUTLU

67
Fen Alanında Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Örnek Etkinlikler
Salih ÇEPNİ, Murat GÖKDERE
68
İlköğretim Öğrencilerinin "Hayvanlar Alemi ve Sınıflandırılması" Kavramlarıyla İlgili Alternatif Görüşleri
Musa DİKMENLİ, Osman ÇARDAK, Lütfullah TÜRKMEN

69
İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Kavram Haritasıyla ve Gruplara Kavram Haritası Çizdirilerek Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi
Mehmet Kürşat DURU, Ayla GÜRDAL

71
İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Kitaplarındaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi
Füsun EYİDOĞAN, Sibel GÜNEYSU
72
Resim Bölümü Öğrencilerinin Fen Biliminin Doğasını Anlama Biçimleri
Zeynep GÜREL
75
Gazlar ve Kavramsal Değişim Yaklaşımı
Ahmet GÜRSES, Çetin DOĞAR, Mehmet YALÇIN, Nurtaç CANPOLAT
77
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mol Kavramı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Gürsoy MERİÇ, Mustafa SARIKAYA

81
Fen Eğitiminde İstasyonlarda Öğrenme ile İlgili Bir Uygulama
İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Nuray YÖRÜK
82
Bilimsel Süreçlerin Grup Çalışmasıyla Geliştirilmesinde Öğrenme Biçimlerinin Etkisi
Ebru MUĞALOĞLU, Nergis NAZLIÇİÇEK, Dilek ARDAÇ
83
Fen Eğitiminde İnşaacı Yaklaşım ve Kavram Haritalarının Kullanımının Öğrenci Başarılarına Olan Etkileri
Özben ÖZDEMİR, Müşerref ÜLKER, Müjde UYGUÇ, Pınar HUYUGÜZEL,
Bülent ÇAVAŞ, Teoman KESERCİOĞLU

84
Çoklu Zeka Kuramı Temelli Fen Eğitiminin Üst Düzey Düşünme Becerilerini Geliştirmesi Üzerine Bir İnceleme
Pınar ÖZDEMİR, Hünkar KORKMAZ, Fitnat KAPTAN

85
Fen Bilgisi Dersinde Drama Tekniğinin Öğrenci Tutumuna Etkisi
Hatice Elif SAĞIRLI, Ayla GÜRDAL
86
İlköğretim Fen Öğretim Programının Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmede Hedefler, İçerik ve Eğitim Durumları Bakımından İncelenmesi
M.Fatih TAŞAR, Burak Kağan TEMİZ, Mustafa TAN

88
Fen Bilgisi Dersinde Temel Kimya Kavramlarının Kavramsal Olarak Öğrenilmesinde Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Yeteneklerinin ve Öğretim Yönteminin Etkisi
Hatice TAŞBAŞ, Hale BAYRAM, Nihal SÖKMEN

89
Fen Laboratuvarlarının İçinde Bulunduğu Durum
Fatma TAŞKIN EKİCİ, Erhan EKİCİ, Sadık TAŞKIN
90
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme Araçlarının Kapsam Geçerliği Yönünden Araştırılması
Nevzat YİĞİT, Ali Rıza AKDENİZ

92
Yeni Fen Bilgisi Öğretim Programı ile İlgili Öğretmenlerin Düşünceleri
Nevzat YİĞİT, Ali Rıza AKDENİZ, Şengül KURT
93
İlköğretim Fen Bilgisi Öğrencilerinin Fen Kavramlarını Günlük Yaşamdaki Olgu ve Olaylarla İlişkilendirme Düzeyleri
Nevzat YİĞİT, Hakan Şevki AYVACI, Yasemin DEVECİOĞLU

94
Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Profilleri
Hülya HAMURCU, Yasemin GÜNAY, Güzin ÖZYILMAZ, Irmak ALTINIŞIK

334
    
FİZİK EĞİTİMİ ^
Posterler  
Lise Fizik Müfredatındaki Konuların Anlaşılma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
Şule AYCAN, Ahmet YUMUŞAK
96
Yapılandırılmış Grid Metodu ile Lise Öğrencilerinin Newton'un Hareket Yasası, İş, Güç ve Enerji Konusundaki Anlama Düzeyleri ve Hatalı Kavramların Tespiti
Mehmet BAHAR, Emel ÖZTÜRK, Salih ATEŞ

97
Öğrencilerin Momentumun Korunumu Hakkındaki Düşünceleri ve Bu Kavramın Öğretilmesi Üzerine Görüşler
Pervin ÜNLÜ GÜNEŞ, M.Fatih TAŞAR, Şebnem KANDİL İNGEÇ

98
Öğrencilerin Impulsu Tanımlamaları ve Bir Probleme Uygulamaları
Şebnem KANDİL İNGEÇ, Pervin ÜNLÜ GÜNEŞ, M.Fatih TAŞAR
99
Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Konusuna İlişkin Kavram Yanılgıları
Selen SENCAR, Ali ERYILMAZ

100
Bildiriler ^
Üniversite Öğrencilerinin Seçilmiş Duyuşsal Karakteristiklerinin Belirlenmesi
Almer ABAK, Ali ERYILMAZ, Turgut FAKIOĞLU
101
Fizik Öğretimi Uygulamalarında Yürütülen Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Ali Rıza AKDENİZ, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
102
Kuantum Fiziği Dersi Harmonik Osilatör Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma
Serap ÇALIŞKAN, Mustafa EROL

103
Görsel Yetenek ve Fizik Başarısı
Ali ERYILMAZ, Sevim KAVAZ
108
Öğrenci ve Öğretmenlerin Lise2 Fizik Konularını Nasıl Daha Zevkli Öğrenebilecekleri
Hakkındaki Görüşleri

Ali ERYILMAZ, Seçil Müge KIRMIZI

109
Üç-Aşamalı Sorularla Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Ölçülmesi
Ali ERYILMAZ, Ercan SÜRMELİ
110
Yeniden Yapılanma Sürecinde Fizik Eğitimi Öğrencilerinin Genel Fizik Kavramları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma
Ömer GEMİCİ, Hüseyin KÜÇÜKÖZER, Aysel MERGEN KOCAKÜLAH

111
Orta Öğretim Fizik Dersi Elektromanyetizma Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma
Tolga GÖK, Mustafa EROL

112
Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının Tespiti ve Fizik Eğitimi Üzerine
Etkileri

Deniz GÜRÇAY, Ali ERYILMAZ

114
Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Öğretiminde Sürekli Değerlendirme Esaslı Öğretimin
Etkinliğinin İncelenmesi

Ahmet GÜRSES, Çetin DOĞAR, Mehmet YALÇIN

115
Ortaöğretim Fizik Derslerinde Deneylerin Öğrenme Üzerindeki Etkileri
İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL
116
Orta Öğretim Fizik Dersi Sıcaklık ve Isı Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma
Rabia KALEM, Zafer TANEL, Halil ÇALLICA

118
Orta Öğretim Fizik Dersi Enerji Ünitesi Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma
Canan KANDİLLİ, İlhan SILAY

119
Fizik Öğretmen Adaylarının Kazanmaları Beklenen Davranışları Uygulama Okullarında Yansıtabilme Olanakları
Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Ali Rıza AKDENİZ

120
Orta Öğretim Fizik Dersi Mercekler Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma
Serap KAYA, Nevzat KAVCAR

121
Bütünleştirici Öğrenme Ortamlarının Çoklu Analiz Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi
Ömer Faruk KESER, Ali Rıza AKDENİZ
122
Geleneksel Öğrenme Ortamlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Ömer Faruk KESER, Ali Rıza AKDENİZ
123
Orta Öğretim Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık ile İlgili Kavramsal Yapıları
Mustafa Sabri KOCAKÜLAH, Aysel MERGEN KOCAKÜLAH
124
Öğretmen Niteliklerinin Lise Seviyesindeki Öğrencilerin Fizik Başarı Tutum ve
Motivasyonuna Etkileri

Fikret KORUR, Ali ERYILMAZ

125
Fizik Öğretiminde Enerji Konusunda Geliştirilen Çalışma Yapraklarının Uygulanması
Şengül KURT, Ali Rıza AKDENİZ
126
Öğrencilerin Elektrik Devreleri ile İlgili Kavram Yanılgılarında Görülen Cinsiyet
Farklılıklarının Nedenleri

Selen SENCAR, Ali ERYILMAZ

127
Cinsiyetin Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Devreleri Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Farklı Alt Kategorilerine Etkisi
Selen SENCAR, Ali ERYILMAZ

128
Orta Öğretim Fizik Dersi Dinamik Ünitesi Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma
Zafer TANEL, Rabia KALEM, Halil ÇALLICA

131
Öğrencilerin Bir İpte Oluşan Gerilim Hakkındaki Yerleşik Kanıları
M.Fatih TAŞAR
132
Öğrencilerin Kuvvet ve Hareketi Kavrayışlarının Bir Tanı-Testi ile Saptanması
M.Fatih TAŞAR
133
Etkileşimli Fizik Simülasyonlarının Geliştirilmesi ve Etkin Kullanılması
Mehmet TEKDAL
135
Yoğun Fizik Müfredat Programının Lise Öğrencilerinin Fizik Başarısına Etkisini İnceleme
Yadikar TUNCER, Ali ERYILMAZ

136
Newton’un Hareket Yasalarıyla İlgili Basit Malzemelerle Deney Geliştirme
Emel UYSAL, Ali ERYILMAZ
137
Günlük Yaşamdaki Bazı Atasözlerinin ve Özlü Sözlerin Fizik ya da Fen Bilgisi Kavramlarıyla Yorumlanması
Mevlüt YILMAZ, Mustafa GÖKTEPE

138
Birleştirici Benzetme Yönteminin Lise Öğrencilerinin Mekanik Konularındaki Kavram
Yanılgıları Üzerine Etkisi

Serkan YILMAZ, Ali ERYILMAZ, Ömer GEBAN

139
    
KİMYA EĞİTİMİ ^
Posterler
Matris Yöntemi Kullanılarak Kimyasal Reaksiyonların Denkleştirilmesi
İlhami CEYHUN, Zafer KARAGÖLGE, M.Nuri KÜLTÜR
141
Yapılandırıcı Öğrenme Teorisine Dayanan Etkili Bir Öğretim Yöntemi: Tahmin Et – Gözle – Açıkla – “Buz ile Su Kaynatılabilir mi?”
Fitnat KÖSEOĞLU, Halil TÜMAY, Nusret KAVAK

145
Organik Kimyada Stereokimya Konusunun Programlı Öğretimi
N.İzzet KURBANOĞLU, Yavuz TAŞKESENLİGİL
146
Bildiriler  
Üniversite Giriş Sınav Sisteminde Yapılan Değişikliklerin Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümündeki Eğitime Etkileri
Ercan ARI, Şule AYCAN

149
Lise Kimya Ders Programındaki Maddenin Yapısı Ünitesindeki “Bağlar” Konusunda Yeni Bir Rehber Materyal Geliştirilmesi ve Uygulanması
Hülya AYAR KAYALI, Raziye ÖZTÜRK ÜREK, Leman TARHAN

150
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çözeltiler Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Bu Yanılgıların Kavram Haritası Tekniği ile Giderilmesi
Alipaşa AYAS, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Bayram COŞTU

151
Ortaöğretimde Kimya Dersi Alan Öğrencilerin Hazırladıkları Kimya Sorularının
Değerlendirilmesi

Alipaşa AYAS, Seher TEKIN

152
Kimya Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Faz Dengeleri Konusundaki Kavram Yanılgıları
Nursen AZİZOĞLU, Mahir ALKAN

153
Öğrencilerin Grup Çalışmalarındaki Performansları ile Kimyasal Denge Başarıları Arasındaki İlişki
İbrahim BİLGİN, Ömer GEBAN

154
Kimya Öğretmenlerinin Öğretim Yaklaşımlarının Lise 1 ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersi Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
Ibrahim BİLGİN, Esen UZUNTİRYAKİ, Ömer GEBAN

155
Kimya Eğitiminde Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri ile Mikroöğretim
İlhami CEYHUN, Zafer KARAGÖLGE
156
Öğrencilerin Kaynama Olayı ile İlgili Görüşlerinin ve Anlamalarının Belirlenmesi
Bayram COŞTU, Alipaşa AYAS
157
Kimya Sorularının Soyut Operasyon Dönemi Özelliklerine Göre İncelenmesi
Salih ÇEPNİ, Murat GÖKDERE, Tuncay ÖZSEVGEÇ
158
Sınıf Öğretmen Adaylarının Kimya Kavramlarını Anlama Düzeyleri ve Karşılaşılan Yanılgılar
Hülya DEMİRCİOĞLU, Alipaşa AYAS, Gökhan DEMİRCİOĞLU

159
Lise II Kimya Öğrencilerinin Asit ve Bazlarla İlgili Önbilgileri ve Karşılaşılan Yanılgılar
Gökhan DEMİRCİOĞLU, Haluk ÖZMEN, Alipaşa AYAS

160
Farklı Üniversitelerin Eğitim Fakültelerindeki Genel Kimya Laboratuvarı Sınıf Çevresinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Doğan DOĞAN, Eylem DOĞAN, Hakan ATILGAN, Kadir BATÇIOĞLU,
Bayram DEMİRCİ

161
Lise Öğrencilerinin Elektrokimya Konusundaki Kavramları Anlamalarında Kavramsal Değişim Yaklaşımına Dayalı Gösteri Yönteminin Etkisi
Ebru GEDİK, Ömer GEBAN, Hamide ERTEPINAR

162
Ağrı İlinde Kimya Öğretiminin Değerlendirilmesi
Yaşar HASANOĞLU, İlhami CEYHUN, Zafer KARAGÖLGE
163
Yapılandırıcı Öğrenme Teorisine Dayanan Ders Materyali – Öğretmen Adaylarına Asit-Baz Konusu ile İlgili Kavramların Öğretilmesi
Fitnat KÖSEOĞLU, Eylem BUDAK, Nusret KAVAK

166
Kimya Eğitim ve Öğretiminde Uygulanan Öğretim Yöntemleri ile Etkin Kavram Öğretimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
M.Maşuk KÜÇÜK, Mehmet YETİM, Cafer SAKA, Yaşar GENEL

169
Kimya Dersinde Küçük Grupta Öğrenme Konusunda Öğrenci Görüşleri
İnci MORGİL, Emine ERDEM
170
Kimya Eğitiminde Öğrenci Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Ölçülmesi
İnci MORGİL, Nilgün SEÇKEN
171
Öğrencilerin Elektrokimya Konusundaki Kavram Yanılgılarının Farklı Türleri ile Saptanması
İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Funda ÖZCAN, Emine ERDEM

172
Temel Kimya Dersinde Öğrencilerin Kavramları Anlama ve Sayısal Problemleri Çözme Başarıları Arasındaki İlişki
İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN

173
Stereokimya Konusunda Farklı Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi
İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Zeynel SEFEROĞLU

174
Öğrencilerin Asit-Baz Konusunda Kavram Yanılgıları ve Farklı Madde Türlerinin Kavram Yanılgılarını Saptama Amacıyla Kullanımı
İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Oya ŞEN, Soner YAVUZ

175
Öğrencilerin Kimya Kavramlarını Temel Kimya Ders Kitaplarından Öğrenme ve Anlama Düzeyleri
İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Soner YAVUZ

176
Öğretmen Algılamalarına Göre Lise Kimya Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklerin
Değerlendirilmesi

İnci MORGİL, A.Seda YÜCEL, Muhammet ERSAN

177
Kimya Öğretmen Adaylarında "Kimyasal Kinetik" Konusu ile İlgili Yanlış Kavramaların Belirlenmesinde V-Diyagramlarının Kullanılması
Canan NAKİBOĞLU, Ruhan BENLİKAYA, Şennur KALIN

179
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Genel Kimya Dersine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Mukadder Boydak ÖZAN, Mehmet TURAN

180
Lise 2 Öğrencilerinin Mol Kavramı ve Kimyasal Hesaplamalarla İlgili Anlama Seviyeleri ve Problem Çözme Yeterliliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
Haluk ÖZMEN, Gökhan DEMİRCİOĞLU, Alipaşa AYAS

181
Kimya Öğretmen Adaylarının Temel Kimya Kavramlarını Anlama Seviyelerinin Belirlenmesi
Haluk ÖZMEN, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Serkan SEVİM, Alipaşa AYAS

182
Bilim Öğretiminde Öğrenme Bağlamı (Mesleki Eğitimde Kimya Öğretimi İçin Bir Örnek)
Nuray PARLAK YILMAZ

183
Ortaöğretim Öğrencilerinin Mol Kavramı Tanımları Üzerine Öğretmen ve Fen Kaynaklarının Etkisisin Araştırılması
Mustafa SARIKAYA, Gürsoy MERİÇ, Hayriye KURTULMUŞ

184
Lise Öğrencilerinin Kimyasal Bağlarla İlgili Anlama Düzeylerinin ve Yanılgılarının
Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

Suat ÜNAL, Haluk ÖZMEN, Gökhan DEMİRCİOĞLU

186
    
MATEMATİK EĞİTİMİ ^
Posterler  
Lise Sınıflarında Logaritma Öğretimi-I: Öğrenme Güçlükleri ve Etkinlik Örnekleri
Yücel ÇETİN, Yaşar ERSOY
193
İlköğretim Matematik Öğretmenleri İçin Kısaltılmış Matematik Tutum Ölçeği
Emine ERKTİN, Nergis NAZLIÇİÇEK
194
Lise 1 Fonksiyonlar Konusunda Web Tabanlı Örnek Bir Öğretim Materyali
Ebru GÜVELİ, Hasan GÜVELİ
195
Grafik Çizme ve Anlama Becerisinin Saptanması
M.Fatih TAŞAR, Şebnem KANDİL İNGEÇ, Pervin ÜNLÜ GÜNEŞ
197
 
Mini-Sempozyum ^
TI-92 Destekli/Yardımlı Matematik Öğretimi-II: Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Halil ARDAHAN, Yaşar ERSOY

198
Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Keşfederek Matematik Öğrenme
Adnan BAKİ, Bülent GÜVEN, İlhan KARATAŞ
199
Hesap Makinesi Destekli Matematik Öğretimi: Görüşler, Genel Eğilimler ve İstekler
Yaşar ERSOY
201
 
Bildiriler ^
1983'ten 2002'ye İlköğretim Matematik Programı
Mustafa ALBAYRAK, Yusuf AYDIN
203
Matematik Öğretiminde Belirlenen Hedef Davranışlar ile Kullanılan Ölçme Araçlarının lişkisi
Hüseyin ALKAN
204
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Orhan AVŞAR
206
Matematik Eğitiminde Alternatif Bir Değerlendirme Olarak Bireysel Gelişim Dosyası
Uygulaması

Adnan BAKİ, Osman BİRGİN

208
Lise Öğrencilerinin Cebir Bilgileri Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Bağlamında
Değerlendirilmesi

Adnan BAKİ, Taliha KARTAL
211
İlköğretim Kademesiyle Başlayan Matematik Korkusunun Nedenleri
Murat BAŞAR, Metin ÜNAL, Mustafa YALÇIN
212
İşbirlikli Öğrenmenin Dizi ve Serilerin Öğretimindeki Etkililiği
Tunay BİLGİN, Kamil AKBAYIR
213
Matematik ve Günlük Yaşam Dersi ile İlgili Görüşler
Osman CANKOY
215
Matematik Öğretiminde Dil
Gaye ÇALIKOĞLU BALİ
218
Matematik Dersinin İlköğretim Programları ve Liselere Giriş Sınavları Açısından
Değerlendirilmesi

Ahmet ÇOBAN

219
Anaokuluna Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocuklar Arasından Matematik Alanında Üstün Yetenekli Olanların Belirlenmesi
H. Elif DAĞLIOĞLU, Nilgün METİN

220
İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Değişken Kavramının Öğrenimindeki Hataları ve Kavram Yanılgıları
Yüksel DEDE, Halil İbrahim YALIN, Ziya ARGÜN

221
İşlem Öncesi Dönem Çocuklarında Sayı Kavramının Gelişimi Üzerine
M. Hikmet DEVELİ, Keziban ORBAY
222
İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Özel Fonksiyonlar ile
Fonksiyonlarda Limit, Türev ve Türev Uygulamaları Konularındaki Yeterlilikleri Üzerine Bir Araştırma

Ahmet DOĞAN, Hacı SULAK, Ahmet CİHANGİR


223
Matematik Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Alan Bilgi Düzeylerinin Tespiti, Düzeylerinin Geliştirilmesi İçin Yapılan Araştırma ve Sonuçları
Soner DURMUŞ, Sinan OLKUN, Zülbiye TOLUK
224
Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Eşitliklerin Çözümündeki Başarıları ve Olası Kavram
Yanılgıları

Ayhan Kürşat ERBAŞ, Yaşar ERSOY

225
Uygulanabilir Bir Matematik Öğretimi Program Yapısı
Mukaddes ERDEM, Erten ABDİK, Fikret EKEN, Erkurt AYDIN, Hatice APAYDIN,
İlker ÖZCAN, Levent VEZNEDAROĞLU
226
Oluşturmacılık Yaklaşımının Kare, Dikdörtgen ve Üçgenin Çevresinin Hesaplanmasında Kullanılması
Yavuz ERDOĞAN, Burcu SAĞAN

227
Bilişim Teknolojisi ve Matematik Öğretimi (BiTeMe): Matematik Öğretimi ve Öğretmen Eğitimi
Yaşar ERSOY

228
İlköğretim İlk Kademesinde Veri Toplama ve Analizi Konularının İşlenişi
Semra ERTEM, Hüseyin ALKAN
230
Ortaöğretim Matematik Eğitiminde Kavram Haritası Kullanımı
Tolga KABACA, Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
236
Köy ve Şehir Yerleşim Yerlerindeki Ailelerin Matematik Öğretimine Katılımı
Denizhan KARACA, Hülya GÜR
237
Aşamalı Problem Çözümü
Erol KARAKIRIK
238
Klinik Mülakat Yöntemi ile Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi
İlhan KARATAŞ, Adnan BAKİ, Bülent GÜVEN
239
İlköğretim II. Kademede Matematik Konularının Öğretiminde Oyunlar ve Senaryolar
Hayrettin KÖROĞLU, Sibel YEŞİLDERE

240
İlköğretim 6. Sınıfta Ölüçüler Konusunun Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramına Göre Matematik Öğretimi
Hayrettin KÖROĞLU, Berna CANTÜRK GÜNHAN, Sibel YEŞİLDERE

241
Sınıf Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeyleri
Sinan OLKUN, Zülbiye TOLUK, Soner DURMUŞ

242
İlköğretim Matematik Derslerinde Hesap Makinesinin Kullanımı
Uğur ÖZAHISHA, Sami KÖK
244
Lise Matematik Derslerinde Öğrencilerin İspat Yapabilme Düzeyleri
Özge ÖZER, Ahmet ARIKAN
245
Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Uygun Öğretim Yapma Düzeyleri ile İlgili Öğrenci Görüşleri
Murat PEKER, Halil İbrahim YALIN

248
Matematiksel Düşünce Yapısı ve Gelişimi
Bayram SEVGEN
250
İlköğretim 1.Kademe Matematik Eğitiminde Hangisi? Kütle mi, Ağırlık mı?
Murat SÖNMEZ
251
Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Mutlak Değer Kavramındaki Öğrenme Hataları ve Kavram Yanılgıları
Hakan ŞANDIR, Behiye UBUZ, Ziya ARGÜN

252
İlköğretimde Matematik Dersinde Öğrenilen Bazı Temel Matematiksel Kavramların
Öğrencilerdeki Kalıcılığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemler

Oğuz TATLIOĞLU

253
Problem Merkezli ve Görsel Modellerle Destekli Geometri Öğretiminin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerinin Gelişimine Etkisi
Zülbiye TOLUK, Sinan OLKUN, Soner DURMUŞ

254
Matematik Öğretiminde Rol Yapılarının Değişimi
Behiye UBUZ, Çiğdem HASER
257
Elektrik-Elektronik Mühendislerinin Matematik ve Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri
Behiye UBUZ, Nermin TOSMUR

258
İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Zihinden Hesap ve Tahmin Becerilerinin Geliştirilmesi
Yeliz YAZGAN, Jale BİNTAŞ, Murat ALTUN

259
  
OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ^
Mini-Sempozyum  
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fen Doğa Çalışmaları
Neslihan AVCI, Hale DERE
261
Okul Öncesi Çocuğu ve Matematik
Neslihan AVCI, Hale DERE
262
Erken Çocukluk Döneminde Sezgisel Matematik Becerileri Geliştirmenin Yeri ve Önemi
Yıldız GÜVEN

263
    
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME ^
İşlik  
Öğrencilerin Fen Bilimlerine İlgisinde Çoklu Zeka Uygulamaları
Özgem Ayça KAHRAMAN
267
Posterler  
Okul Deneyimi Uygulamalarının Teknik Eğitim Fakültesi ve Eğitim Fakültesindeki Öğretmen Adaylarına Etkilerinin Karşılaştırılması
Şule AYCAN, Cenk YOLDAŞ, Ercan ARI, Suat TÜRKOĞUZ

268
Üniversite Öğretmenlerini ve Öğrencilerini Sınıf Ortamında Motive Eden Faktörler
Mehmet BAHAR, Fatih AYDIN
269
Bildiriler  
Öğretmenlik Mesleğine Yönelmede Ailenin ve Branş Seçmede Cinsiyetin Rolü
Kamil AKBAYIR
271
Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
Öğrencilerinin Matematik Öğretimi Dersine ilişkin Akademik Başarılarına Etkisi

Perihan DİNÇ ARTUT, Kamuran TARIM

274
Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi 3. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Yeteneklerinin Karşılaştırılması
Salih ATEŞ

275
Araştırmacı Fen Öğretimi Yaklaşımıyla Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yöntem Yeteneklerinin Geliştirilmesi
Salih ATEŞ, Mehmet BAHAR

276
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen ve Doğa Konularına Yönelik Yeterliliklerinin Belirlenmesi
Hakan Şevki AYVACI, Nevzat YİĞİT, Yasemin DEVECİOĞLU

277
Grup Tartışması Yoluyla, Öğrencilerin Genetik Mühendisliği Uygulamaları ile İlgili Tutum ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Şenol BAL, Nilay KESKİN

279
Sınıf Öğretmenliği Yapan Fen Öğretmenlerinin Branş Öğretmenliğe Dönüş Nedenleri ve Döndüklerinde Karşılaştıkları Sorunlar
Salih ÇEPNİ, Lale CERRAH, Ahmet BACANAK

281
Öğretmen Adaylarının Araştırma Hakkındaki Düşünceleri
Salih ÇEPNİ, Mehmet KÜÇÜK
282
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Programlarındaki Araştırmalara Yönelik Derslerin İncelenmesi
Salih ÇEPNİ, Mehmet KÜÇÜK

283
İki Üniversitedeki Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Alt Branşlardaki Başarı Düzeyleri ve Tutumlarının Karşılaştırılması
Salih ÇEPNİ, Tuncay ÖZSEVGEÇ, Funda G. SAYILKAN, F.Bilge EMRE

284
Öğretmen Adaylarının Okullardaki Uygulama Öğretmenlerinin Özellikleri Hakkındaki Görüşleri
Atilla ÇİMER, Sabiha ODABAŞI ÇİMER

285
Sınıf Öğretmelerinin Matematik Alan Bilgilerinin Seçtikleri Öğretim Yöntemlerine Yansıması
Mustafa DOĞAN

287
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları
A. Murat ELLEZ, Gamze SEZGİN
288
Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitimi-II:Uygulamaların Değerlendirilmesi
Aytekin ERDEM, Işık Şifa ÜSTÜNER, Yaşar ERSOY
289
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Laboratuvar Kullanımı ve Teknolojik Yenilikleri İzleme
Eğilimleri (Yerel Bir Değerlendirme)

Hatice GÜZEL

290
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Problem Çözme Becerilerine Ve Öz Yeterlik İnanç Düzeylerine Etkisi
Fitnat KAPTAN, Hünkar KORKMAZ

291
Okul Uygulamaları Verimliliğinin Farklı Bölümlerde Karşılaştırılması
Rıdvan KETE, Arzu YILDIRIM, Adem ÖZDEMİR, S. Hakan DURMUŞ
292
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Temel Fizik Laboratuvar Becerilerini Kazanma Düzeylerinin Klinik Mülakatlarıyla Tespiti
Şengül KURT, Yasemin DEVECİOĞLU, Ali Rıza AKDENİZ

293
Fen Bilgisi Aday Öğretmenlerin Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri, Fen Öğretimine Yönelik Tutum ve Özyeterlilik İnançları
Özlem ÖZKAN, Ceren TEKKAYA, Jale ÇAKIROĞLU

300
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen Bilgisi Laboratuvarı Uygulamaları ve Laboratuvar Şartlarına İlişkin Görüşleri
Mehpare SAKA

302
Okul Deneyimi-I Etkinliklerinin Yeniden Düzenlenmesi ve Etkililiği
Serkan SEVİM, Alipaşa AYAS
304
Kavram Haritalarının Öğrenci Tutumlarını Belirlemede Kullanılması: Matematik ve Fizik Öğretmen Adaylarının Konu Alanları Hakkındaki Düşünceleri
Ahmet İlhan ŞEN, S.Aslı ÖZGÜN KOCA

306
Bilim Hakkında Görüşler Anketi
M.Fatih TAŞAR
307
Kimya Öğretmenlerinin profesyonel Gelişim Süreçleri ve Hizmet İçi Eğitime Bakış Açıları
Seher TEKİN, Alipaşa AYAS

308
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının Öğrencilerin Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısına Etkisi
Aysun UMAY

311
Üniversite Eğitimi ve Öğretmenlik: Matematik Öğretmenlerinin ve Adaylarının Görüşleri
Behiye UBUZ

312
Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitimi-I:Gereksinimler ve Etkinlikler
Işık Şifa ÜSTÜNER, Aytekin ERDEM, Yaşar ERSOY
313
"Fen Bilgisi Laboratuvarı" Dersinde Kazanılan Davranışların Öğrenci Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi
Nevzat YİĞİT, Ali Rıza AKDENİZ

316
Dikkati Çekme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenmelerine Etkisi
Nevzat YİĞİT, Ali Rıza AKDENİZ
317
   
TEKNOLOJİ ve EĞİTİM ^
Posterler  
Mevcut Teknolojilerin Sunduğu Çoklu Temsil Olanaklarının Oluşturmacı Yaklaşıma Getireceği Yenilikler
Soner DURMUŞ, Hakan YAMAN

318
Konya Merkez İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Derslerinin Verilmesinde Teknolojik Olanaklardan Yararlanma Düzeylerinin Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
Renan ŞEKER, Dündar YENER, Abdülkadir ÖZKAYA

319
Bilgisayar Destekli Benzeşim ve Canlandırma Uygulama Örneklerinin Etkili Öğrenme ile İlişkisi: Öğretmen Eğitimi I
Nevzat YİĞİT

320
Fizikte Bilgisayar Destekli Kullanım Dersine Yönelik Bir Rehber Materyal Geliştirme Çalışması:Öğretmen Eğitimi II
Nevzat YİĞİT

321
Bildiriler
Öğretmen Yetiştirmede Teknoloji Kullanımı
Birim BALCI
323
Hal Degisimi ile İlgili Kavram Yanılgılarına Yönelik Bilgisayar Destekli Rehber Materyallerin Kullanılması
Salih ÇEPNİ, Mustafa YEŞİLYURT, Bayram COŞTU

325
Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konularında Basarıları ve Yanlış Anlamaları Üzerine Bir Web Tabanlı Fizik Programının Etkilerinin İncelenmesi
Neşet DEMİRCİ

326
İzmir MLO Okullarında Biyoloji Derslerinde Eğitim Teknolojisi Uygulamalarının (Bilgisayar) Etkinliği Üzerine Bir Araştırma
Fulya USLU, Rıdvan KETE

328
İlköğretim Öğretmenlerinin Internet ve E-Posta Kullanımı
Yasemin KOÇAK USLUEL, Petek AŞKAR
329
Bilgisayar Benzetişimli Deneylerin Lise Öğrencilerinin Yer Değiştirme ve Hız Kavramlarını Anlamadaki Etkisi
Erhan ŞENGEL, Yaşar ÖZDEN, Ömer GEBAN

330


- SAYFA BAŞI -